• نهال
 • مبین
 • عطار
 • صبوح
 • درسا
میبن7 (1)
مسکونی

مبین

نارمک، خیابان سامان شمالی، خ ۱۱۶ شرقی، نرسیده به خیابان ۴۹، پلاک ۴
 • ۸۵ مترمربع
قیمت(هر متر مربع): ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
صدرا7 (1)
مسکونی

صدرا ۱

نارمک، خ ارشی، میدان ۷۹، نبش کوچه ۸ متری شمال شرقی
 • ۹۰ - ۹۵ مترمربع
 • ۵ طبقه
قیمت(هر متر مربع): ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یاس7 (2)
مسکونی

یاس

نارمک، خ مدائن شمالی، کوچه درودی، پلاک ۱۰ و ۱۲
 • ۱۰۰ - ۱۰۵ مترمربع
 • ۵ طبقه
قیمت(هر متر مربع): ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نهال7 (1)
مسکونی

نهال

نارمک، خ آقایی، روبروی میدان ۵۲،
 • ۱۰۵ مترمربع
 • ۵ طبقه
قیمت(هر متر مربع): ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
صدرا7 (1)
مسکونی

صدرا ۲

نارمک، خ ارشی، میدان ۷۹، نبش کوچه ۸ متری شمال شرقی
 • ۱۲۰ مترمربع
 • ۵ طبقه
قیمت(هر متر مربع): ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
بهار7 (1)
مسکونی

بهار

نارمک، خ سمنگان، خ ارشی، پلاک ۱۲۰
 • ۱۴۵ مترمربع
 • ۵ طبقه
قیمت(هر متر مربع): ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان