• سامان(۱)
 • میدان ۷۹
 • یوسف شعار
 • میدان ۶۱
 • میدان ۶۷
گاراپیدی21 (1)
مسکونی

گاراپیدی ۱

نارمک، خ ثانی غربی، خ گلدار، کوچه گاراپیدی، پلاک ۱۷ و ۱۹
 • ۸۶ مترمربع
 • ۶ طبقه
قیمت(هر متر مربع): ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سامان 26 (1)
مسکونی

سامان

نارمک، خ سامان(بختیاری) جنوبی، قبل رضوان، پلاک ۲۰۸
 • ۹۲ مترمربع
 • ۵ طبقه
قیمت(هر متر مربع): ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
میدان79 (1)
مسکونی

میدان ۷۹

نارمک، خ ارشی، میدان ۷۹، نبش کوچه ۸ متری شرقی
 • ۹۵ - ۹۰ مترمربع
 • ۵ طبقه
قیمت(هر متر مربع): ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
درودی21 (4)
مسکونی

درودی

نارمک، خ مدائن شمالی، کوچه درودی، پلاک ۱۰ و ۱۲
 • ۱۰۰ - ۱۰۵ مترمربع
 • ۵ طبقه
قیمت(هر متر مربع): ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
میدان 61 (1)
مسکونی

میدان ۶۱

نارمک، خ رحیمی، میدان ۶۱، کوچه جنوب شرقی، پلاک ۸
 • ۱۲۵ مترمربع
 • ۴ طبقه
قیمت(هر متر مربع): ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گاراپیدی21 (1)
مسکونی

گاراپیدی ۲

نارمک، خ ثانی غربی، خ گلدار، کوچه گاراپیدی، پلاک ۱۷ و ۱۹
 • ۱۳۰ مترمربع
 • ۶ طبقه
قیمت(هر متر مربع): ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
میدان66 (4)
مسکونی

میدان ۶۶

نارمک، خ بختیاری شمالی، میدان ۶۶، کوچه ایران، پلاک ۵ و ۷
 • ۱۳۰ مترمربع
 • ۴ طبقه
قیمت(هر متر مربع): ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یوسف شعار (3)
مسکونی

یوسف شعار

نارمک، خ پدرثانی، خ یوسف شعار، پلاک ۱
 • ۱۳۷ مترمربع
 • ۵ طبقه
قیمت(هر متر مربع): ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
صهبا77 (2)
مسکونی

صهبا

نارمک، خ رودباری، میدان ۷، کوچه باغبان باشی،پلاک ۱۲
 • ۱۳۵ - ۱۴۰ مترمربع
 • ۵ طبقه
قیمت(هر متر مربع): ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سامان 26 (1)
مسکونی

سامان(۱)

نارمک، خ سامان(بختیاری) جنوبی، قبل رضوان، پلاک ۲۰۸
 • ۱۵۵ مترمربع
 • ۵ طبقه
قیمت(هر متر مربع): ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان