• سامان(۱)
  • میدان ۷۹
  • یوسف شعار
  • میدان ۶۱
  • میدان ۶۷
صهبا77 (2)
مسکونی

صهبا

نارمک، خ رودباری، میدان ۷، کوچه باغبان باشی،پلاک ۱۲
  • ۱۳۵ - ۱۴۰ مترمربع
  • ۵ طبقه
قیمت(هر متر مربع): ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان